Daniela Sedmihradská

Vzdělání

Hermés Solutions Training

Komplexní psychoterapeutický výcvik ve strategické a systemické kooperační a komunikační psychoterapii a hypnoterapii. Výcvik je akreditován pro výkon psychoterapie ve zdravotnictví. Výcvik vedl MUDr. František Matuška.


Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra psychologie

V současné době aspiruji na magisterský titul jednooborové psychologie. Bakalářské studium jsem zde ukončila v roce 2017 diplomovou prací na téma komunikace s pacienty a státními zkouškami z předmětů:

  • Klinická psychologie a Psychopatologie
  • Sociální psychologie
  • Obecná psychologie
  • Psychodiagnostika dospělých a dětí

Výuka hypnózy u PhDr. Jiřího Zíky

Abych prohloubila své dovednosti v hypnoterapii, navštěvovala jsem v roce 2017 sebezkušenostní výukovou hypnózu u PhDr. Jiřího Zíky.


Členství v odborných společnostech

Česká Asociace pro psychoterapii.

Členství mě zavazuje k dalšímu kontinuálnímu vzdělávání, supervizím a dodržování etického kodexu.


Praxe a odborné stáže

  • Hermés group: Psychoterapeutická klinika
  • Psychiatrická nemocnice v Opavě: Dětské oddělení
  • Vojenská nemocnice Olomouc: Psychiatrické oddělení, Oddělení klinické psychologie
  • Fakultní nemocnice Olomouc: Klinika psychiatrie
  • Dopravní vzdělávací institut: Centrum psychologických služeb
  • Diakonie CČE: SOS centrum

Než jsem se rozhodla pro své současné povolání …

… absolvovala jsem bakalářský obor Mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze. Pracovala jsem v různých oblastech – nadnárodní korporaci, malých firmách i státní správě. Každé mé zaměstnání mě svým způsobem bavilo. Přesto jsem měla pocit, že nevyužívám svůj potenciál tak, jak bych mohla. Rozhodnutí nebylo snadné, a jsem ráda, že jsem ho udělala. Díky němu mám ze své práce nejen radost, ale i pocit naplnění.