Při poskytování psychologického poradenství a psychoterapie nejsem vázána smlouvou se zdravotní pojišťovnou. Můžeme tak pracovat na aktuálních potížích i bez diagnózy psychiatrického onemocnění, kterou by léčba „na pojišťovnu“ vyžadovala. Díky přímé platbě také nemusím informovat o našich sezeních žádnou třetí stranu a záleží jen na Vás, komu o nich povíte.

Objednání je obvykle možné během dvou týdnů. Pokud trpíte akutní krizí vyžadující okamžitou pomoc, obraťte se prosím na některé z center krizové intervence.


Sezení se hradí v hotovosti, platba kartou bohužel není možná. Domluvenou konzultaci lze zrušit bezplatně nejpozději 48 hodin před jejím konáním. Při pozdějším zrušení se mi již pravděpodobně nepodaří termín nabídnout jinému klientovi a proto jsem nucena účtovat plnou sazbu.

Individuální konzultace, 50 min800 Kč
Párová / rodinná konzultace, 50 min800 Kč
Párová / rodinná konzultace, 80 min
1200 Kč